Ru En
   
 
 
Paslaugos
 
   
       Mūsų specialistai vykdo finansavimo šaltinių projektams paiešką, rengia projektus ir paraiškas paramai gauti iš ES struktūrinių fondų, atlieka galimybių analizės studijas, ruošia investicinius projektus, rengia verslo planus, finansinių ir ekonominių projektų prognozes, atlieka poveikio aplinkai analizę; projekto rezultatų įvertinimą, teikia pasiūlymus projekto ir personalo valdymo tobulinimo, projekto veiklos ir finansų planavimo bei valdymo efektyvinimo klausimais. Konsultacijas teikiame tiek individualiai, tiek ir didesnėms klientų grupėms.
    
      Konsultacinės paslaugos teikiamos:
  • Smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.
  • Ūkininkams.
  • Žemės ūkio bendrovėms.
  • Ne pelno organizacijoms.
      Mūsų specialistai nuolat seka Lietuvai skiriamų struktūrinių fondų bei kaimo plėtros programos teikiamos paramos sąlygas ir bendradarbiauja su įgyvendinančiomis institucijomis, seka paskutines naujienas, fiksuoja pasikeitimus, todėl atliekamų darbų kokybė atitinka naujausius standartus bei keliamus reikalavimus.
     
      Konsultacinės paslaugos paramos gavimui ir jos administravimui:
  • Verslo planai ir susijusi dokumentacija.
  • Paraiškos formų pildymas.
  • Pirkimų dokumentacijos ruošimas.
  • Konsultacijos konkursų organizavimo/vertinimo klausimais.