Ru En
   
 
 
Projektai
 
AUGALININKYSTĖS ŪKIŲ VERSLO PROJEKTAI
 
 „Ūkininkės Agotos Aukškalnienės mėsinių galvijų ūkio pašarų ruošimo technikos įsigijimas“
 „Kęstučio Venslovo grūdų ūkio modernizavimas“
 „Investicijos Aldonos Venslovienės ūkyje“
Irmanto Tarvydžio verslo planas „Augalininkystės ūkio plėtra“
 „Investicijos Į Lino Grikšo augalininkystės ūkį“
 „Laimono Grikšo ūkinės veiklos prognozės“
 „Petro Šubonio augalininkystės ūkio modernizavimas“
 “Dariaus Bėčiaus ūkio investicinis projektas“
 „V.Čemerio ūkio investicinis projektas“
 „Dainiaus Gabnio augalininkystės ūkio plėtra“
 „Tomo Šablinsko ekologinio augalininkystės ūkio investicinis projektas“
„Egidijaus Šiaudinio augalininkystės ūkio plėtra“
 „V. Venslauskienės linininkystės ūkio investicinis projektas“
Artūro Merkevičiaus  verslo planas “Augalininkystės ūkio modernizavimas”
Daliaus Miliausko  verslo planas “Augalininkystės ūkio plėtra”
Arūno Savičiaus  verslo planas “Augalininkystės ūkio įkūrimas ir plėtra”
Artūro Sriebaliaus  verslo planas “Investicijos į augalininkystės ūkį”
Vitalijos Tertelytės  verslo planas “Augalininkystės ūkio įkūrimas”
Linos Gaidamavičienės verslo planas „Javų ūkio modernizavimas“
 „Ramūno Kuliešiaus augalininkystės ūkio modernizavimas“
 „Jaunos ūkininkės I.Markevičiūtės ūkio investicinis projektas“
 „Investicija į Kęstučio Nevulio augalininkystės ūkį“
 „D.Vilkelio augalininkystės ūkio investicinis projektas“
 
 
GYVULININKYSTĖS ŪKIŲ VERSLO PROJEKTAI
 
Užgirių ŽŪB verslo planas “Investicijos į pieno ūkio pašarų gamybą”
Rimanto Rimkaus verslo planas “Mėsinių galvijų ūkio vystymas”
 „Ramunės Staškevičiūtės avininkystės ūkio plėtra“
Kristinos Raudoniutės verslo planas “Investicijos gyvulininkystės ūkyje”
Jono Baublio  verslo planas “Gyvulininkystės ūkio plėtra“
„Mindaugo Ralio avininkystės ūkio investicinis projektas“
Algirdo Jackūno verslo planas „Investicijos į pašarų gamybos modernizavimą“
Rimvydo Karaliaus  verslo planas“ Gyvulininkystės ūkio plėtra”
Alberto Šiurnos  verslo planas “Mėsinių galvijų ūkio modernizavimas”
 
 
 
PERDIRBIMO ĮMONIŲ VERSLO PROJEKTAI
 
 ŽŪB „Kontautėliai“ mėsos perdirbimo įmonės modernizavimas-rekonstrukcija
UAB „Agrokontaktas" šviežios mėsos paruošimo įmonės statyba
UAB „Vilmos prakyba“ mėsos perdirbimo įmonės modernizavimas
UAB „Šilalės mėsa“ kiaulių ir galvijų skerdyklos statyba
UAB „Mėsuva“ verslo planas „Marijampolės skerdykla“
UAB „Grimeda“ gamybinių pajėgumų išplėtimas
UAB “Stragutės Mėsa” mėsos perdirbimo įmonės modernizavimas - rekonstrukcija
UAB “Vaiskona” verslo planas “Vaisių perdirbimo įmonės modernizavimas”
UAB „Vilniaus mėsos kombinatas“
UAB „Natanga“
UAB „Samsonas“
UAB „Vilkė“
UAB „Kretingos grūdai“